Salming Nisaopen 2021 - Propozice turnaje
Pořadatel:

Žijeme a sportujeme z.s. pod záštitou Hejtmana Libereckého kraje Martina Půty

Termín:
3. termín (13. – 15. srpna 2021)
junioři, juniorky a dospělí (BU19, GU19, M a W)
2. termín (20. – 22. srpna 2021)
mladší žactvo, starší žactvo, dorost, junioři, juniorky a dospělí (BU13-5, BU15, GU15, BU17, GU17)
1. termín (10. – 12. září 2021)
přípravka, elévové a mladší žactvo (MU7, MU9, MU11-3, BU13-3 a GU13-3)
Místo konání:

Liberec, Česká republika

Pozor - COVID-19!
Z důvodu pandemie COVID-19 a možným opatřením pro udržení zdravotní bezpečnosti účastníků turnaje si organizátor vyhrazuje právo pro změnu níže uvedeného, nejpozději do začátku akreditace před turnajem.
Jedná se především o: délku (čas) utkání, hrací systém, opatření související s ubytováním a stravováním.
Pravidla:

Turnaj se bude hrát dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF s následujícími výjimkami:

 • Délka utkání – upřesněno pro každou kategorii.
 • Utkání se hrají na hrubý čas, s výjimkou posledních DVOU MINUT VYŘAZOVACÍCH zápasů, které se hrají na čistý čas. V případě brankového rozdílu o 5 branek a více se čas nezastavuje vůbec! V základních skupinách time-out NENÍ POVOLEN => povolen POUZE v zápasech playoff a finálových skupinách!
 • Čas vyloučení – upřesnění pro každou kategorii.
 • V případě vyloučení do konce utkání (ČK1, ČK2 a ČK3) se postupuje následujícím způsobem:
  • ČK1: Vyloučení do konce utkání. Hráč smí do dalšího utkání nastoupit
  • ČK2: Vyloučení do konce utkání. O dalším postupu rozhodne JURY turnaje.
  • ČK3: Vyloučení do konce utkání. O dalším postupu rozhodne JURY turnaje.
 • Pro mladší věkové kategorie (MU7, MU9, a MU11-3, BU13-3, BU13-5 a GU13) bude upraven rozměr hřiště a velikost branek!
 • Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na vyloučení družstva či jednotlivce z turnaje za nemravné chování, ničení majetku a podobné nevhodné chování při zápasech i mimo ně v prostorách turnaje, a to včetně chování příznivců daného družstva, bez nároku na vrácení poplatků.
Protest:

Podání protestu je možné provést do 15 minut od skončení utkání s vratným poplatkem 500Kč. V případě zamítnutí protestu se poplatek nevrací.

Výjimky:

Výjimka může být udělena pouze mladším hráčům a hráčkám, než je standardně povoleno v rámci dané kategorie (takzvané ostaršení hráče / hráčky). K povolení ostaršení musí být dodán písmený souhlas rodičů s udělením takové výjimky!

Z důvodu přesunu ročníku turnaje jsme pro ročník 2021 povolili ve vybraných kategoriích na výjimku start 3 hráčů/hráček o rok starších, než povoluje standardní věkový limit dané kategorie. Viz kategorie.

Rozhodčí:

Rozhodčí jsou s florbalovou licencí.

Hrací systém:

Týmy budou rozděleny do skupin. Následující vyřazující hrací systém bude stanoven dle finálního počtu zúčastněných týmů. Každý tým má zaručeno sehrání minimálně 4 utkání. V kategoriích hraných systémem 3+1 zaručujeme 5 utkání!

Kategorie MU7 bude hrána jako dvoudenní turnaj, v sobotu a neděli (11. – 12. září 2021).

Vyloučení z turnaje v případě kontumací utkání:

V případě 2 a více kontumovaných utkání daného družstva (ve skupinové fázi turnaje) budou kontumována všechna utkání družstva v turnaji, včetně již odehraných (týká se POUZE skupinové fáze turnaje)!

Pojištění:

Účastníci startují na vlastní nebezpečí.

Registrace:

Každý vedoucí klubu se musí registrovat, čímž zaregistruje nejen sebe, jako vedoucího, ale také klub, pod nímž bude registrovat jednotlivá družstva. Registrace není přenosná z minulých ročníků - každý vedoucí klubu se musí registrovat nově.

Počet účastníků je omezen, musíme se řídit pravidlem "Kdo dřív přijde, hraje!". Tzn. hraje prvních 20 týmů resp. 16 v kategorii, které budou mít uhrazeno startovné. Pořadatel si bere právo rozšířit počet účastníků v kategorii! Vyplňte, prosím, registrační formulář na www.nisaopen.cz, do 4. července 2021 (pro kategorie 5+1), do 15. srpna 2021 kategorie 3+1.

Uzavření kategorie může nastat dřív, než proběhne uzávěrka – 4.7.2021 (resp 15.8.2021 pro kategorie 3+1)!

Platby:

Vedoucí klubu má po přihlášení do administrace svého klubu možnost vygenerovat podklad k platbě, dle kterého uhradí jednotlivé poplatky za své družstvo. Jeden podklad k platbě je VŽDY POUZE k jednomu typu platby => pokud chcete uhradit startovné a individuální poplatky, musíte si vygenerovat dva podklady k platbě a budete muset uhradit dvě částky, dle jednotlivých podkladů. Typy plateb jsou: Registrační poplatek (startovné), individuální poplatek, ubytování a stravování.

Registrační poplatek:

Startovné musí být uhrazeno nejpozději do dvou dnů po uzávěrce přihlášek v dané kategorii, tj 6.7.2021 pro kategorie v systému 5+1, do 17.8.2021 pro kategorie v systému 3+1 - peníze musí být na účtu pořadatele. Registrace týmu, jehož startovné nebude v daném termínu zaplaceno, bude vyřazena. V případě odřeknutí účasti ze strany týmu v kategoriích 5+1 po 6.7.2021, v kategoriích 3+1 po 15.8.2021 je startovné nevratné.

Individuální poplatek:

Individuální poplatek zahrnuje vstupy do hal, do škol, do jídelen, slevy u partnerů turnaje a jeho úhrada je povinná pro všechny účastníky Salming Nisaopen 2021. Individuální poplatky jsou hrazeny jednotlivě za každý termín, to znamená, že startující na více termínech turnaje hradí individuální poplatky za všechny jednotlivé termíny, kde startuje, ať už jako hráč, nebo člen realizačního týmu. Poslední termín pro úhradu: 31. 7. 2021 (kategorie 5+1), resp 31.8.2021 (kategorie 3+1). Při úhradě na místě (při akreditace) bude cena účastnického poplatku navýšena o 30Kč!

Členové jednotlivých družstev:

 • Hráč/ka je takový člen družstva, jenž splňuje věkové podmínky kategorie, v níž startuje družstvo, na jejíž soupisce je uveden. Platí individuální poplatek dle sazeb uvedených v propozicích, v sekci kategorie. V případě, že hráč/ka startuje ve více kategoriích, které mají odlišnou výši individuálního poplatku, hráč/ka hradí vyšší z uvedených částek.
 • Člen realizačního týmu je takový člen družstva, který bude účastníkem turnaje z pozice trenéra, vedoucího družstva, nebo jiného člena realizačního týmu družstva. Člen realizačního týmu smí vstupovat do všech zon, které jsou povoleny jen pro hráče, viz sekce individuálních poplatků.
 • Doprovod družstva nemá žádná speciální práva oproti dalším divákům, co se samotného průběhu turnaje týká. Neplatí individuální poplatek, musí však být vyplněn u družstva, pokud požadujete, aby měl zajištěno společně s družstvem ubytování ve třídách, případně stravování.
Ubytování:

V případě zájmu ubytování zajišťujeme ve školních třídách (vlastní karimatka a spacák). Ubytování je vždy na dvě noci (pátek - neděle). Všechna ubytovaná družstva musí při převzetí klíče složit vratnou zálohu ve výši 1.000,- Kč za každou školní třídu.

Počet ubytovaných družstev může být omezen z důvodu kapacity!

Ubytování v termínu pro dospělé (13. - 15. srpna 2021) NEZAJIŠŤUJEME!!!

Stravování:

Zajišťujeme 2 snídaně a 2 večeře - začíná se v pátek večeří, končíme nedělní snídaní.

Objednané stravování je závazné k pondělním 12:00 v týdnu, kdy se daný termín turnaje koná. Po tomto datu není možné stravování rušit - je již závazně objednáno v restauraci.

Stravování ve 3. termínu (13. - 15. srpna 2021) NEZAJIŠŤUJEME!!!

Vedoucí družstva:

V každém družstvo musí být ALESPOŇ jedna osoba starší 18 let, která bude vedoucím družstva. Vedoucí družstva musí být na soupisce družstva uveden jako hráč, či člen realizačního týmu, musí mít uhrazený individuální poplatek a při akreditaci musí vyplnit na sebe kontaktní údaje pro případné řešení nastalých situací, týkajících se daného družstva.

Start hráčů a hráček:

Každý hráč/ka smí startovat v jedné kategorii POUZE za jedno družstvo. V průběhu jednoho termínu turnaje smí hráč/ka nastoupit POUZE za jeden klub! Je povolen start hráčů/hráček dle věkových podmínek jednotlivých kategorií ve více družstvech, avšak je třeba splnit podmínku startu POUZE za jeden klub!

Diváci:

Momentálně nevíme, jaká budou v době konání turnaje platná opatření. V případě restrikcí v tomto ohledu Vás budeme co nejdříve informovat. Doufáme, že letní období restrikce rozvolní.

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM

Generální partner


Salming Nisaopen
 • Místo konání: Liberec, Česká republika
 • Organizátor: Žijeme a sportujeme z.s.
O turnaji

Salming Nisaopen je florbalový turnaj pro mládež i dospělé, konaný již jako 21. ročník v Liberci. Ve třech víkendech se setkají hráči a hráčky a krom zážitků z florbalových zápasů získají i vzpomínky na mimoflorbalové akce! Neváhejte a buďte u toho!

Důležité odkazy